Smlouva: Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17894
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 890 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 287 505,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II

Název (předmět)

Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v .ú. Horky u Želetavy a části k.ú. Martínkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Horky u Želetavy a části k.ú. Martínkov 212 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy