Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17891
Evidenční číslo: 1003-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 24.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 984 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 190 882,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“ v k.ú. Střeziměřice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy