Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Velké Chvojno"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17851
Evidenční číslo: 0049-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 130 651,31
Cena v Kč vč. DPH: 158 088,09
Zadávací řízení: Údržba HOZ Velké Chvojno

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Velké Chvojno"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k. ú. Velké Chvojno, ORP Ústí nad Labem, povodí Ohře – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů HOZ. Posečený porost bude vyhrabán a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále dojde k odstranění napadaných kmenů a větví stromů, které brání volnému průtoku vody. Nevyužitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na třech objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 0,916 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy