Smlouva: Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17833
Evidenční číslo: 1062-2022-504201
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 490 888,00
Cena v Kč vč. DPH: 593 974,48
Zadávací řízení: Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Účelem je zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. klášter u Nepomuka, vše okres Plzeň-jih, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry lokality a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v těchto katastrech. Geotechnický průzkum bude prováděn ve vybraných lokalitách výše uvedených katastrálních území.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy