Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlemýždí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17820
Evidenční číslo: 1023-2022-541100 / SPU 373314/2022
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 296 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 778 644,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlemýždí II

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlemýždí

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemových úprav (dále jen "KoPÚ"), v k.ú. Hlemýždí, ke kterému je připojena část k.ú. Luhov u Mimoně, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen "dílo"). Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod v rozsahu 217 ha. Předmětem zakázky bude revize a doplnění polohového bodového pole, zjišťování hranic vnějšího a vnitřního obvodu, podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu včetně předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., rozbor současného stavu, vypracování soupisů nároků, vyhotovení podkladů pro změny katastrální hranice, vypracování plánu společných zařízení, vypracování návrhu nového uspořádání, předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a mapové dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy