Smlouva: Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje elektronické spisové služby pro období 2023

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17778
Evidenční číslo: SPU 270807/2022
Datum uzavření smlouvy: 13.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 510 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 037 100,00
Zadávací řízení: Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro rok 2023

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje elektronické spisové služby pro období 2023

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb licenční podpory a provozní podpory stávající elektronické spisové služby (ESS) v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., v rámci kterého bude dodavatel poskytovat v roce 2023 zejména následující plnění:
Standardní služby Maintenance:
- legislativní servis spočívající v zajištění souladu ESS s platnou legislativou;
- odstraňování problémů, chyb a poruch ESS + podpora provozu;
- právo užití nových verzí.
Rozvoj e-spisu dle legislativních požadavků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy