Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Koldín"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17763
Evidenční číslo: 0063-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 357 581,50
Cena v Kč vč. DPH: 432 673,62
Zadávací řízení: Výzva č. 41 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Koldín

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Koldín"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Koldín, ORP Vysoké Mýto, povodí Labe. Bude provedeno posečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva v celém úseku profilu HOZ včetně manipulačního pruhu podél HOZ. Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Z profilu HOZ budou odstraněny křoviny a stromy tvořící překážku v plynulém průtoku vody včetně napadaných větví. Veškerá tato dřevní hmota je neupotřebitelná a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. V celém úseku HOZ bude provedeno čištění profilu od nánosu splavené ornice. Vytěžená ornice bude rozhrnuta ve vrstvě 100 mm na určeném půdním bloku. Dále dojde k přeskládání nesprávně uložených příložných desek, které budou uloženy do lože ze štěrkopísku. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,540 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy