Smlouva: Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec - Dolní Předměstí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17753
Datum uzavření smlouvy: 11.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 075 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 301 597,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec - Dolní Předměstí, Bílovec - Horní Předměstí a Radotín u Bílovce - 2

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec - Dolní Předměstí

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bílovec - Dolní Předměstí včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy