Smlouva: Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Lokální biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17752
Evidenční číslo: 955-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 11.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 886 250,66
Cena v Kč vč. DPH: 2 282 363,30
Zadávací řízení: Lokální biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov

Název (předmět)

Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Lokální biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je realizace biokoridoru LBK 26-15 včetně následné péče o porosty po dobu 3 let.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností SELLA & AGRETA s.r.o., sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO 25935721, vypracované v listopadu 2021.
Jedná se o prvek navržený dle plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Libotov.
Realizace lokálního biokoridoru LBK 26-15 v k.ú. Libotov včetně následné péče o porosty po dobu tří let. Biokoridor délky 764 m a šířky 15-16 m na ploše 11835 m2 na pozemku
p.č. 1261 v k.ú. Libotov ve vlastnictví obce.
Celkem bude vysázeno 111 stromů a 1568 kusů keřů do skupin.
Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy