Smlouva: SoD Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17732
Evidenční číslo: 996-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 374 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 082 661,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu II

Název (předmět)

SoD Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opatovice u Rajhradu na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 507 ha. Do předpokládaného obvodu KoPÚ je zahrnuto 4351 parcel zapsaných na 366 LV.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy