Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17729
Evidenční číslo: 1022-2022-541100 / SPU 372935/2022
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 986 735,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 243 949,35
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Vytvoření návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou („KoPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu; vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) 1 477 ha.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy