Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17724
Evidenční číslo: 1028-2022-544101
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 180 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 848 344,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Štěnec a části navazujícího katastrálního území Jenišovice u Chrudimi a návrhu KoPÚ v katastrálním území Mravín a části navazujícího katastrálního území Štěnec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy