Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17720
Evidenční číslo: 1001-2022-508207
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 937 280,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 764 108,80
Zadávací řízení: Realizace polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty HC1 v kategorii P4,0/0,5 o délce 775 m s živičným povrchem z asfaltového betonu. Na začátku polní cesta začíná na rozhraní katastrálních území Nové Dvory/ Doksany. A na konci na tuto polní cestu navazuje stávající polní cesta, která už má asfaltový povrch. Součástí této polní cesty je i vybudování hospodářského sjezdu HS1.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy