Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17690
Evidenční číslo: 891-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 951 285,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 781 055,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Lískovice u Ostroměře a v katastrálním území Tereziny Dary, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Lískovice u Ostroměře, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území 482 ha. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Tereziny Dary, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území 150 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy