Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17684
Evidenční číslo: 893-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 483 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 005 337,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a Zadražany, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé k.ú. obce Zachrašťany, mimo zastavěné území obce a z důvodu možnosti změny katastrální hranice a zpřístupnění pozemků i ucelené části k.ú. Mlékosrby, k.ú. Luková n/C a k.ú. Zadražany. Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Zachrašťany 317,6 ha, v k.ú. Mlékosrby 42,6 ha, v k.ú. Luková n/D 14,6 ha a v k.ú. Zadražany 12,96 ha, celková výměra předpokládaného obvodu je 388 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy