Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bučina"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17663
Evidenční číslo: 0053-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 443 644,00
Cena v Kč vč. DPH: 536 809,24
Zadávací řízení: Výzva č. 27 k podání nabídek v kategorii C4-HK: Údržba HOZ Bučina

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bučina"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Bučina, ORP Vysoké Mýto, povodí Labe. Z profilu HOZ bude odstraněna veškerá dřevní hmota ležící v průtočném profilu (části stromů, větve), pařezy tvořící překážku budou vyfrézovány. Veškerá dřevní hmota je nevyužitelná a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále dojde k pokosení a vyhrabání divokého porostu včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Následně bude odtěžen sediment, se kterým bude zhotovitel (jakožto původce odpadu) nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dle provedeného rozboru je možné uložení sedimentu na ZPF i mimo ZPF. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,390 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy