Smlouva: Smlouva o dílo - Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17652
Evidenční číslo: 969-2022-544101
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 16 916 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 20 468 360,00
Zadávací řízení: Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách v k.ú. Pokřikov, a to polní cesta HC 3.

Předmět části č. 2 veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 03 Hlavní polní cesta HC 3
SO 03.101 Komunikace
SO 03.801 Vegetační úpravy
SO 03.901 Dopravně inženýrské opatření
VRN01 Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy