Smlouva: SoD - Stavba polní cesty C 2 v k.ú. Bavory

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17648
Evidenční číslo: 946-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 875 120,89
Cena v Kč vč. DPH: 9 528 896,28
Zadávací řízení: Stavba polní cesty C 2 v k.ú. Bavory

Název (předmět)

SoD - Stavba polní cesty C 2 v k.ú. Bavory

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Jedná se o realizaci společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bavory. Stavba bude realizována na území CHKO.
Předmětem zakázky je vybudování zpevnění polní cesty C 2 za účelem zajištění přístupnosti pozemků, zejména vinic. Celková délka navrhované polní cesty je 823 m, je navržena s asfaltovým krytem v délce 789 m a štěrkovým krytem v délce 34 m. Navrhovaná kategorie polní cesty je P 4,0/20 (jednopruhová, obousměrná s výhybnami, šířka jízdního pruhu je u asfaltového krytu 3,7 m, krajnice 2x0,15 tvořena po obou stranách silničním obrubníkem přejezdovým (150x150x100). U štěrkového krytu je navržena šířka jízdního pruhu 3,5 m, krajnice 2x0,25m).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy