Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Sady"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17645
Evidenční číslo: 0057-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 55 896,00
Cena v Kč vč. DPH: 67 634,16
Zadávací řízení: Výzva č. 32 k podání nabídek v kategorii A2-BR: Údržba HOZ Sady

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Sady"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb - provedení udržovacích prací v k.ú. Sady, k.ú. Vésky, obec Uherské Hradiště, ORP Uherské Hradiště, Zlínský kraj - sečení divokého porostu včetně shrabání a ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.
Práce budou provedeny na 2 objektech staveb vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 1,114 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy