Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby 873-2022-59101 - Realizace polní cesty HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17630
Evidenční číslo: 873-2022-529101
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 914 940,51
Cena v Kč vč. DPH: 8 367 078,02
Zadávací řízení: Realizace HC1-R v k.ú. Štítary

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby 873-2022-59101 - Realizace polní cesty HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Příloha 2 k SoD - položkový nabídkový rozpočet se nezveřejňuje, dodavatel jej prohlásil za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy