Smlouva: Smlouva o dílo na provedení stavby s názvem Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17616
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 034 106,47
Cena v Kč vč. DPH: 4 881 268,83
Zadávací řízení: Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val

Název (předmět)

Smlouva o dílo na provedení stavby s názvem Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací je realizace společných zařízeny pro zachycení a bezpečné svedení povrchových vod z extravilánu nad zástavbou rodinných domů je navržen ochranný val délky 240 m, výšky 0,5 až 1,5m, šířky koruny 3 m. Podél ochranného valu je z horní strany navržen odvodňovací příkop šířky 0,6m svedený z jedné strany do vtokového objektu s regulovaným odtokem-šachta Š6. Pozemek nad příkopem bude zatravněn.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy