Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace vodohospodářských opatření Pokřikov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17615
Evidenční číslo: 968-2022-544101
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 472 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 622 088,00
Zadávací řízení: Část 1: Realizace vodohospodářských opatření Pokřikov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace vodohospodářských opatření Pokřikov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách v k.ú. Pokřikov, a to tůně T1 a T2, revitalizace HOZ Chrudimka, POZ 1.

Předmět části č. 1 veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01.801 Tůň 2
SO 02.301 Revitalizace HOZ Chrudimka
SO 04.801 Tůň 1
SO 05.301 POZ1
VON Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy