Smlouva: Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - PEO1 Kouty u Poděbrad

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17603
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 037 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 255 012,00
Zadávací řízení: Realizace PSZ Kouty u Poděbrad - PEO 1

Název (předmět)

Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - PEO1 Kouty u Poděbrad

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Realizace protierozního opatření PEO1 – větrolamu na pozemcích vymezených v rámci komplexní pozemkové úpravy. Dílo spočívá v založení porostů dřevin a keřů a výsevu travní směsi. Větrolam bude mít převážně funkci protierozní, též biologickou, a estetickou (krajinný ráz).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy