Smlouva: JPÚ Střelice u Litovle – rekonstrukce přídělů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1760
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 32 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 39 567,00

Název (předmět)

JPÚ Střelice u Litovle – rekonstrukce přídělů

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování návrhu „Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Střelice u Litovle - rekonstrukce přídělů“ (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků (dále jen „dílo“).

Dílo bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic pozemků. Účelem rekonstrukce přídělu je určení hranic přídělu v případech, kdy se podklady o přídělech nedochovaly. Řešená plocha rekonstrukcí přídělu je určena pozemkem p.č. 576/2 k.ú. Střelice u Litovle o výměře 20331 m2 - parcela bez vlastníka.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy