Smlouva: Smlouva o dílo KoPÚ v k.ú. Tisová u Tachova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17591
Evidenční číslo: 976-2022-504204
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 324 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 812 524,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tisová u Tachova

Název (předmět)

Smlouva o dílo KoPÚ v k.ú. Tisová u Tachova

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tisová u Tachova včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Předpokládaná výměra komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tisová u Tachova je 444 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy