Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace odstranění škod u cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17584
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 204 595,66
Cena v Kč vč. DPH: 2 667 560,75
Zadávací řízení: Realizace odstranění škod u cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace odstranění škod u cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Schválil / podepsal

LBK - VZ

Stručný popis

Provedení odstranění škod u polní cesty C15 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou, které byly způsobeny intenzivními přívalovými srážkami. Nepodléhá stavebnímu povolení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy