Smlouva: Smlouva o dílo - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic-Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu anonymizace, původní uveřejnění bylo provedeno dne 23.09.2022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17554
Evidenční číslo: 938-2022-505101
Datum uzavření smlouvy: 23.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 230 249,75
Cena v Kč vč. DPH: 3 908 602,20
Zadávací řízení: Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic-Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu anonymizace, původní uveřejnění bylo provedeno dne 23.09.2022

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba malé vodní nádrže SO101 Vodní nádrž VNn1 v katastrálním území Malovice u Netolic včetně výsadby doprovodné zeleně. Jedná se o výstavbu průtočné malé vodní nádrže s retenčním účinkem za účelem zadržení vody v krajině, částečně zahloubené, složené ze čtyř částí a to SO101.1 - Vodní nádrž VNn1 - zátopa, SO101.2 - Vodní nádrž VNn1 - hráz, SO101.3 - Vodní nádrž VNn1 - výpusť a SO101.4 - Vodní nádrž VNn1 - přeliv. Vybudováním malé Vodní nádrže VNn1 se zvýší množství vody zachycené v krajině, přispěje to k obohacení flory a fauny v okolí vodní nádrže a spolu s výsadbou doprovodné zeleně se zvýší i ekologická stabilita území.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy