Smlouva: SoD Stavba polní cesty "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17532
Evidenční číslo: 915-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 265 793,90
Cena v Kč vč. DPH: 3 940 720,62
Zadávací řízení: Stavba polní cesty "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole

Název (předmět)

SoD Stavba polní cesty "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Jedná se o rekonstrukci zpevněné víceúčelové komunikace v trase stávající velmi poškozené asfaltové komunikace v k.ú. Dobré Pole, která slouží k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům.
Cesta je navržena v celkové délce 694,47 m, volná šířka cesty je 4,0 m, v místě stávajícího mostu v km 0,410 bude provedeno zúžení na 3,0 m. Příčný spád bude jednostranný se sklonem 2,00 %. Nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,25 m v příčném sklonu 8,00%. V km 0,000 – 0,170 a v km 0,280 – 0,694 bude provedena recyklace za studena RS CA (na místě).
Most v km 0,410 přes Polní potok není předmětem díla, pouze bude doplněno zábradlí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy