Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k. ú. Malčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17523
Evidenční číslo: 940-2022-505101
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 084 143,89
Cena v Kč vč. DPH: 6 151 814,11
Zadávací řízení: Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k. ú. Malčice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k. ú. Malčice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové retenční nádrže se zemní homogenní hrází, výpustným zařízením, škrtící clonou odtoku (na maximální neškodný průtok) a bezpečnostním přelivem (se stokou k bezpečnému provedení zbylého průtoku po transformaci stoleté povodně) nacházející se cca 0,3 km západně od sídla Malčice (obec Mirkovice).
Hlavním účelem navržené retenční nádrže je protipovodňová ochrana níže ležícího sídla Malčice. Doplňkovou funkcí nádrže je funkce ekologická, u výpusti nádrže vnikne drobná stálá vodní plocha (cca 220 m2), tj. vhodný biotop zejména pro obojživelníky a vodní bezobratlé. Stavba je v souladu s územním plánem obce a plánem společných zařízení KoPÚ Malčice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy