Smlouva: Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HZZ - P-L I. - tlakové nádoby - výměna

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1750
Datum uzavření smlouvy: 14.02.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 642 648,80
Cena v Kč vč. DPH: 777 606,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HZZ - P-L I. - tlakové nádoby - výměna

Stručný popis

Výměna 3 kusů tlakových nádob , které jsou součástí technologie hlavního závlahového zařízení (HZZ) P-L I. ČS II v k.ú. Ladná. Tlakové nádoby slouží pro kompenzaci tlakového rázu ve výtlačném potrubí od závlahových podávacích čerpacích stanic. Vzhledem nevyhovujícímu technickému stavu tlakových nádob je nutné nádoby trvale vyřadit z provozu a nahradit novými. Vybraný dodavatel zajistí výrobu tlakových nádob shodných parametrů se stávajícími v provedení dle platných výrobních postupů, předpisů a norem, včetně výchozích revizí tlakových nádob. Současně budou vyměněny i armatury, které souvisí s propojením jednotlivých tlakových nádob. Při demontáži tlakových nádob a výměně armatur vznikne kovový odpad, který si zhotovitel odkoupí a případně zlikviduje.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy