Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17472
Evidenční číslo: 860-2022-525201
Datum uzavření smlouvy: 15.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 437 490,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 419 362,90
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Napajedla a části katastrálního území Otrokovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Podrobná definice předmětu veřejné zakázky včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uvedena v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy