Smlouva: Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17468
Evidenční číslo: 881-2022-523206
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 14 100 027,17
Cena v Kč vč. DPH: 17 061 032,88
Zadávací řízení: Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma

Název (předmět)

Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Vedlejší polní cesta VC30 se napojuje na silnici II/400 a vede severním směrem ke Skaličce a dále k severu, kde se napojuje na hlavní polní cestu HC5-R ve staničení km 1,47. Cesta je navržena jako novostavba z důvodu odvedení těžké zemědělské techniky z místních komunikací v obci. Na cestu se napojují cesty DC4 v km 0,18 a cesta DC 42 v km 0,23. Délka cesty je 759 m.
Ve staničení km 0,26 je navržen mostek M8 přes Skaličku a ve staničení km 0,23 výhybna V14.
Nová výsadba není navržena.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy