Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17437
Datum uzavření smlouvy: 12.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 34 431 925,08
Cena v Kč vč. DPH: 41 662 629,35
Zadávací řízení: Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem stavebních prací je stavba polních cest v k.ú. Roučkovice na pozemcích p. č. 1343, 1346, 1350 a 1549 ve vlastnictví Města Pacov a na pozemku p.č. 1223 ve vlastnictví Kraje Vysočina - KSÚS. Celková délka cest je 3 586 m, polní cesty jsou navrženy s živičným krytem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy