Smlouva: Smlouva na výsadbu zeleně_Realizace ÚSES v k.ú. Měrovice nad Hanou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17436
Evidenční číslo: 868-2022-521101
Datum uzavření smlouvy: 12.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 735 948,92
Cena v Kč vč. DPH: 4 520 498,19
Zadávací řízení: Realizace ÚSES v k.ú. Měrovice nad Hanou

Název (předmět)

Smlouva na výsadbu zeleně_Realizace ÚSES v k.ú. Měrovice nad Hanou

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Měrovice nad Hanou, a to: Doprovodná liniová zeleň IP 16, Biocentrum BC3, Biokoridor BK1, včetně následné 3leté péče.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy