Smlouva: SOD 18/2022/504203 (Výstavba polní cesty HC5-R v k.ú. Stará Lhota)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17429
Evidenční číslo: 18/2022/504203
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 979 873,43
Cena v Kč vč. DPH: 2 395 646,85
Zadávací řízení: Výstavba polní cesty HC5-R v k.ú. Stará Lhota

Název (předmět)

SOD 18/2022/504203 (Výstavba polní cesty HC5-R v k.ú. Stará Lhota)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výstavba - rekonstrukce polní cesty HC5-R v k.ú. Stará Lhota. Polní cesta HC5-R je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30, šířka vozovky 4,0 m bez krajnic. Délka cesty je 0,18869 km. Odvodnění cesty je v celé délce řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu, vozovka je ukloněna k souběžnému vodnímu toku. V trase cesty je navržen sjezd na pozemek p.č. 667, jedna výhybna v délce 20 m a šíři vozovky 5,5 m a v začátku cesty je rovněž navrženo rozšíření v délce 20 m a šíři 5,5 m. V trase cesty je navrženo k pokácení 33 stromů a lokální odstranění drobných a keřovitých porostů v celkové ploše do 200 m2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy