Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17425
Evidenční číslo: 830-2022-505101
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 525 330,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 055 649,30
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rybova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Rybova Lhota, mimo zastavěné území obce. Celková předpokládaná výměra obvodu pozemkové úpravy je 612 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy