Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17414
Evidenční číslo: 760-2022-525202
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 169 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 624 490,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Předpokládaná výměra řešeného území je 219 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy