Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta C1 v k.ú. Hejtmánkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17405
Evidenční číslo: 794-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 279 153,52
Cena v Kč vč. DPH: 14 857 775,76
Zadávací řízení: Polní cesta C1 v k.ú. Hejtmánkovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta C1 v k.ú. Hejtmánkovice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba polní cesty C1 v k.ú. Hejtmánkovice, která byla schválena v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Hejtmánkovice.
Cesta C1 je navržena o délce 1 589,3 m s povrchem z asfaltobetonu. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m s krajnicemi z drceného kameniva, 2 x 0,25 m, což odpovídá kategorii P4,0/30.
Součástí realizace je stavba propustků, sjezdy na okolní pozemky a napojení na stávající cesty, kde budou umístěné svislé dopravní značky s omezením.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy