Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 174
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 698 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 054 701,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Kunčina Ves u Zdobnice a přilehlých částech k.ú. Souvlastní, v rozsahu 420 ha, včetně vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí - nová mapa DKM.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy