Smlouva: Smlouva o dílo číslo 813-2022-505205 - Aktualizace plánu společných zařízení – KoPÚ v katastrálním území Šumavské Hoštice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17314
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 175 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 211 750,00
Zadávací řízení: Aktualizace plánu společných zařízení – KoPÚ v katastrálním území Šumavské Hoštice

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 813-2022-505205 - Aktualizace plánu společných zařízení – KoPÚ v katastrálním území Šumavské Hoštice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Záměrem předmětné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování aktualizace plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumavské Hoštice v souladu s ustanovením § 12 odst. 7 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy