Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby VP2 - rybník "Na Ždíkově" a polní cesta NCH 1 v k.ú. Obděnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17308
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 697 741,31
Cena v Kč vč. DPH: 12 944 266,99
Zadávací řízení: VP2 - rybník "Na Ždíkově" a polní cesta NCH 1 v k.ú. Obděnice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby VP2 - rybník "Na Ždíkově" a polní cesta NCH 1 v k.ú. Obděnice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Výstavba rybníku v místě stávající zamokřené louky pod prameništěm, navazuje na rekonstrukci polní cesty NCH 1 v k.ú. Obděnice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy