Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Vrábče"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17299
Evidenční číslo: 0041-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 115 188,41
Cena v Kč vč. DPH: 139 377,98
Zadávací řízení: Výzva č. 16 k podání nabídek v kategorii C2-CB: Údržba HOZ Vrábče

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Vrábče"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací na objektu stavby vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v k.ú. Vrábče, obec Vrábče, povodí Vltavy, okres Č. Budějovice. Udržovací práce se budou provádět v celkové délce 1,101 km. Bude provedeno pokosení divokého porostu, odstranění stromů, křovin a odstranění splavené ornice. Nevyužitelná dřevní hmota bude ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Vytěžený sediment bude naložen, přemístěn a uložen podél pravé strany spodního úseku HOZ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy