Smlouva: Příkazní smlouva -Technický dozor stavebníka - oprava polní cesty Nahořany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17294
Evidenční číslo: SPU 300953/2022
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 68 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 82 280,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP - oprava PC Nahořany

Název (předmět)

Příkazní smlouva -Technický dozor stavebníka - oprava polní cesty Nahořany

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci akce „Oprava účelové komunikace – polní cesta Nahořany“ (dále jen „stavba“). Předmětem stavby je oprava nejvíce poškozených úseků Polní cesty Nahořany na parc. č. 1400 v k.ú. Záhoří u Větřní dřevin.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy