Smlouva: Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17233
Evidenční číslo: 743-2021-521101, 744-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 539 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 652 795,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa"

Název (předmět)

Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa"

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a zajištění autorského dozoru projektanta při provádění stavby vybraných prvků plánů společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách v k.ú. Ondratice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy