Smlouva: Příkazní smlouva Koordinátor BOZP pro stavbu Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17205
Evidenční číslo: 677-2022-523201
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 69 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 83 490,00
Zadávací řízení: Koordinátor BOZP pro stavbu Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice

Název (předmět)

Příkazní smlouva Koordinátor BOZP pro stavbu Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice". Nutnost koordinace BOZP vyplývá ze střetu stavby s podzemním vedením VTL, vírského vodovodu a přístupem na staveniště ze silnice II. třídy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy