Smlouva: Příkazní smlouva: TDS u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17139
Evidenční číslo: 724-2022-544204
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 342 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 413 820,00
Zadávací řízení: TDS a BOZP u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část

Název (předmět)

Příkazní smlouva: TDS u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zajištění činností technického dozoru stavebníka a dalších souvisejících investorsko-inženýrských činností ve výstavbě (včetně zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) při realizaci stavby společných zařízení v katastrálním území Pokřikov. Jedná se o opatření: tůň 2, revitalizace HOZ Chrudimka, tůň 1, POZ 1 a polní cestu HC 3.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy