Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ludvíkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17136
Evidenční číslo: 664-2022-508207
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 920 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 323 805,00
Zadávací řízení: KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ludvíkovice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ludvíkovice, včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra dotčeného území KoPÚ činí 257 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy