Smlouva: Smlouva o dílo: Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17115
Evidenční číslo: 648-2022-541100 / SPU 265966/2022
Datum uzavření smlouvy: 05.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 615 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 634 150,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany na p.p.č. 1783, jež je součástí plánu společných zařízení a schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Polní cesta je navržena jako jednopruhová v kategorii P 4/20, kryt částečně z penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem, ve sklonu přes 6% z asfaltobetonu. Délka cesty je 1485 m, plánovaný je jeden propustek DN300, čtyři výhybny a šestnáct sjezdů, odvodnění je navrženo volně do okolního terénu, v částech rygolem z čedičového kamene a podélnou drenáží. V místě napojení bude přejezdný brod.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy