Smlouva: Příkazní smlouva číslo 689-2022-505205 - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17104
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 125 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 151 250,00
Zadávací řízení: Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Název (předmět)

Příkazní smlouva číslo 689-2022-505205 - Vodní nádrž VNn1 v k.ú. Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě části společných zařízení, a to malé vodní nádrže SO 101 Vodní nádrž VNn1 na pozemku parcela číslo 3014 v katastrálním území Malovice u Netolic včetně výsadby doprovodné zeleně, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malovice u Netolic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy