Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17103
Evidenční číslo: 617-2022-521101
Datum uzavření smlouvy: 03.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 180 244,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 478 095,24
Zadávací řízení: Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobromilice.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 Polní cesta C31
SO 04 Zatravnění Z3
SO 06 Interakční prvek IP1

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy